top of page

ENNEAGRAM 

Hoe kan het dat de resultaten van mijn team/de organisatie achterblijven bij de verwachtingen? En wat kunnen we eraan doen om dit te verbeteren?

De antwoorden op deze vragen zijn niet eenvoudig te beantwoorden. Je zult je dikwijls verder moeten verdiepen in de achtergrond om inzage te krijgen in de achterliggende reden welke tot ontrevredenheid tot gevolg heeft. Je kunt je bijvoorbeeld afvragen:

  • Beschikken de teamleden (nog) over de vereiste competenties? 

  • Waarom doen mensen zoals ze doen?

  • Waarom ontstaan er conflicten tussen vriendelijke, sociale teamleden?

  • Zijn er veranderde omstandigheden opgetreden, zoals de huidige economische situatie?

  • Hoe kan het dat andere teams wel hun resultaten behalen?
     

Meestal is het antwoord dus divers en meer complex en moeten we toegeven: we weten het niet precies!

Bij 9G maken wij tijdens het onderzoeken en het in kaart brengen van de door u gewenste situatie, veel gebruik van een belangrijk hulpmiddel: het Enneagram. Wat houdt dit precies in? Lees hieronder een korte uitleg van wat deze hulpmiddelen precies inhouden en hoe wij ze toepassen.

ENNEAGRAM

Sinds meer dan 3000 jaar hebben mensen “types” persoonlijkheden herkend; soms sprak men over 9 energieën, soms over 9 zonden en soms over 9 vaardigheden. Tegenwoordig geloven we dat specifieke karaktereigenschappen bij elkaar komen; bijvoorbeeld perfectionisme of prikkelbaarheid en rationalisme of onwilligheid zich met anderen te verbinden.

Het Enneagram gaat uit van de vooronderstelling dat er 9 persoonlijkheidtypes bestaan en dat, als we onszelf en anderen beginnen te herkennen we beter in staat zijn te leven, werken en ontspannen.


Waar leidt dit toe? Een betere teamsamenwerking, een verhoogde productiviteit en meer tevreden medewerkers! 

Wij van 9G zijn leden van het wereldberoemde Enneagram Institute New York en hebben veel ervaring met het Enneagram in relatie tot zowel groepen als individuen.

bottom of page