top of page

WIE ZIJN WIJ?

9G CHANGEMANAGEMENT bestaat uit teamcoach/kwaliteitsverpleegkundige Tineke Foggitt–Pietersz en communicatiespecialist Eric Foggitt. Sinds 2004 verzorgen zij op maat gemaakte kwaliteitstrainingen aan kleine groepen en individuele klanten, waarbij de nadruk ligt op teambuilding, inter– en supervisie, persoonlijke ontwikkeling, conflictmanagement en probleemoplossend denken.

Tineke Foggitt–Pietersz
• Interim Manager
Kwaliteitscoach, en -docent
• Enneagram trainingsspecialist
Eric Foggitt
• Communicatie Specialist
• Enneagram Trainingsspecialist
• Spraak– en Taaltherapeut

Ooit, in 1974, begon ik mijn carrière als verpleegkundige in het St. Antonius Ziekenhuis te Sneek. Na vele omzwervingen in gezondheidszorg land, heb ik veel ervaring opgedaan als (locatie-) manager, kwaliteits- en wijkverpleegkundige en (team-)coach. Sinds 2004 werk ik als ZZP-er en dat bevalt mij uitstekend!. Nog dagelijks begeleid ik teams en professionals in veranderingsprocessen, laatst b.v. als primair proces coach voor het programma Waardigheid & Trots. En ik ben nog lang niet van plan daarmee te stoppen.

Naast de opleiding tot verpleegkundige, de HBO-Maatschappelijke Gezondheidszorg en Post-HBO Bedrijfskunde, heb ik de laatste 10 jaar veel trainingen gevolgd om het Enneagram te leren inzetten als tool bij veranderingsprocessen, o.a. in New York bij Don Riso en Russ Hudson. Daarnaast gebruik ik het als krachtig hulpmiddel bij coaching trajecten. En dat leerproces houdt nooit op. Zowel het leren van de mensen waar je mee werkt, als het volgen van trainingen. Nu, in maart 2018, ben ik weer een week op training geweest in Dublin, bij Ginger Lapid Bogda. Zo alleen op pad is altijd weer spannend, maar ook enorm verrijkend. Ik heb weer allerlei nieuwe ideeën opgedaan en nieuwe materialen meegekregen voor mijn praktijk. Heel inspirerend om daar weer mee te mogen werken.

De combinatie van interim management, training en coaching is een ideale, omdat ik midden in de praktijk van alledag blijf staan. Geen suffe voorbeelden uit een grijs verleden, maar op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen!

 “Vooral teambuilding en -coaching, samenwerking, persoonlijke coaching en communicatie zijn mijn specialiteiten."

Mijn lijfspreuk is: Je maakt of een stap voorwaarts naar persoonlijke groei, of een stap terug naar veiligheid… (Abraham Maslow)

Eric Foggitt is communicatiespecialist in de brede zin van het woord; hij heeft veel ervaring opgedaan op het gebied van taal–, stem–, en spraakproblematiek. Ook heeft hij meer dan 20 jaar ervaring in het begeleiden van en werken met mensen die op allerlei manieren stress hebben ondervonden, door factoren als burnouts, rouw en verlies. Door te werken in veel verschillende sectoren en met veel verschillende mensen heeft hij zijn talent als teambuilder gaandeweg goed kunnen uitbouwen. 

 

In 2012 heeft hij met trots zijn boek 'Nine Lives' gepubliceerd.

In deze wereld is engels steeds belangrijker geworden. U moet het niet alleen spreken, maar ook grammatica en uitspraak zijn van belang. Vooral als u internationale klanten heeft, komt u veel professioneler over als u foutloos engels spreekt en een goede uitspraak hebt.

"Ik ben altijd geboeid geweest door communicatie. Doordat ik tweetalig ben opgegroeid in Parijs en Engeland zie ik steeds weer hoe taal een expressie is van cultuur.

 

Taalleraar, logopedist en predikant: allen brachten mij ervaring in communicatie-ontwikkeling van mensen van alle leeftijden.

 

Gaandeweg heb ik geleerd hoe een team op te bouwen: in de gezondheidszorg, de kerk of waar dan ook het gaat over het waarderen en begrijpen van mensen."

Eric Foggitt is a specialist in communication, in the broadest sense of the word. He has well over 30 years' experience in teaching languages and public speaking, and working with adults and children with speech and language problems. Alongside this, he has over 20 years' experience in supporting people through all sorts of stress, including grief and loss. Employed in the voluntary and health sectors, and working alongside a wide variety of people, he has gained a formidable range of experience in team building.

 

In 2012, his book "Nine Lives" was published by O Books. 

 

English has become a vital language in today's world. A grasp of the language is important, but pronunciation and grammar also matter. Especially with foreign customers, error-free English and good pronunciation say a lot about your professionalism and competence. 

 

"I've always been fascinated by communication. I grew up bilingually in Paris and England and came to understand how language is an expression of culture.

 

As a language teacher, speech therapist and speaker I have gained experience of helping develop communication skills in people of all ages.

 

And along the way I've learnt how to build a team: in the health sector, in the church or wherever, it's about valuing people and understanding them."

bottom of page